Insekt-fauna i Tidlig (Nedre) Eocæn Cementsten

10 cm cementsten.
Cementsten er knolde og lag af moler, som er blevet imprægneret med og hærdnet af kalkudfældninger. I de fint bevarede lag kan man ved spaltning være heldig at finde fossiler. Øverst ses et sort lag af vulkansk aske. De groveste askekorn sank hurtigst til bunds og ligger derfor nederst i laget. Kornstørrelsen bliver finere opadtil.

Hvis man leder efter fossiler i cementsten, er insekterne en af mange muligheder for at gøre nogle gode fund, men det er et stort arbejde, og der er ikke gevinst hver gang. Indimellem finder man nogle insekter eller rester heraf, der er bevaret med mange spændende detaljer.

Insekterne ligner meget dem, vi kender fra nutiden, selv om de er omkring 55 millioner år gamle, og de forekommer i alle størrelser fra få mm op til 10 cm.

Ephemeroptera Døgnfluer 0,3%
Odonata Guldsmede-Vandnymfer 2,2%
Plecoptera Slørvinger 0,1%
Blattoidea Kakerlakker 0,1%
Saltatoria Græshopper 2,9%
Dermaptera Ørentviste 0,6%
Auchenorrhyncha Cikader 23,6%
Aphidoidea Bladlus 0,5%
Heteroptera Tæger 24,7%
Coeleoptera Biller 8,3%
Neuroptera Netvinger 5,0%
Hymenoptera Hvepse-Myrer 1,6%
Mecoptera Skorpionsfluer 0,3%
Trichoptera Vårfluer 8,5%
Lepidoptera Sommerfugle 0,3%
Diptera Fluer, Myg, Stankelben 18,5%
Indet
2,5%
Efter Rainer Willmann  1990 Meyniana
 
 

Når man finder cementsten på stranden, flækker man dem  på langs med lagdelingen med hammer og mejsel, men forsigtig!!! - husk handsker og beskyttelsesbriller, da stenen springer som glas og er lige så skarp!!! - og se så godt efter små sorte eller brune pletter, der kan være insekter. Oftest er de kun mm store, men har utrolige detaljer ved kraftig forstørrelse. Se f.eks. fluen på billedet herunder, den er kun 3 mm stor, men bemærk, at man kan se mange detaljer, selv om den ikke er ret stor.

Detaljer fra en fluevinge - se de enkelte hår på vingen øverst til venstre, samt de kraftige hår på bagkroppen

 
 

Men også noget så skrøbeligt som et øje fra et stankelben kan bevares i denne fantastiske stentype. Bemærk de mange små felter i øjnene (=facetøjne).

Også ben fra disse insekter kan virke ret fantastiske, hvor man kan se de enkelte hår på benet.

Længde på benet 12 mm.

Dette var blot lidt af de fine detaljer, man kan se på disse fantastiske moler-fossiler.

Eksempel på molerskrænter med de fine askelag, der ses som striber på billedet.

Hvis man vil se virkelig flotte insekter, kan man gå på museum enten på øen Fur (Fur Museum) eller i Ejerslev på Mors (Moler Museet), hvor der tillige udstilles mere af, hvad moleret ellers byder på.

(Fotos: Søren Bo Andersen og Henrik S. Jensen).
 
 

Hilsen

Henrik S. Jensen

heh.jensen@stofanet.dk
 
 

God fornøjelse.

Hvis der er kommentarer eller rettelser, er du velkommen til at maile på ovenstående mail-adresse.