Lokalitet:  Skanderborg 1976
- udgravning til motorvej E45, august 1976


lokalitet Skanderborg-1976

Placering af lokaliteten/udgravningen i 1976.
Det fossilholdige Brejningler (i en løs, istransporteret flage) lå i bunden og siden af den gennemgravede bakke, lidt vest for broen, som fører vejen fra Skanderborg Station mod Veng og Nørre Vissing - lige ved det nuværende 156 km mærke. Se billedet nedenfor! Kortudsnit: Kort- og Matrikelstyrelsen.

Lokalitet Skanderborg1976, Brejningler

Motorvej E45 under konstruktion i august 1976.
Vejbroen i baggrunden fører vejen fra Skanderborg Station (mod højre) til Veng og Nørre Vissing (mod venstre). Det mørkegrønne er Brejningler, afsat i Sen Oligocæn (tidligere kaldt Øvre Oligocæn). Det er fra dette ler, fossilerne på denne side stammer. Foto: Søren Bo Andersen 1976.

Lokalitet Skanderborg1976, Brejningler

Det mørkegrønne Brejningler fra Sen Oligocæn.
Det er fra 400 kg af dette ler, fossilerne på denne side stammer. Foto: Søren Bo Andersen 1976.

Snegl i Brejningler, Skanderborg1976

Snegl (Fusiturris selysii) i Brejningler, afsat i Sen Oligocæn. Foto: Søren Bo Andersen 1976.

lokalitet Skanderborg1976, foto 1977

Samme lokalitet, præcis 1 år senere.
Billedet er optaget med moderat telelinse fra vejbroen, der fører mod Nørre Vissing. Foto: Søren Bo Andersen, august 1977.

LERET
Det mørkegrønne ler kaldes i geologisk sammenhæng for Brejningler. Det blev afsat i havet i Sen Oligocæn, dvs. for ca. 25-30 millioner år siden. Store dele af Jylland var på det tidspunkt under havets overflade. Man har fundet dette Brejningler en hel del andre steder, fx ved Vejle Fjord, både nord og syd for Juelsminde, ved Århus Station og -baneterræn, ved Nørre Vissing, ved Mogenstrup (i Salling) og flere steder i lergrave mellem Randers og Bjerringbro. Der er flere andre lokaliteter, men mange af dem er efterhånden vokset til eller er blevet dækket med opfyld. Men der kan opfordres til, at man altid i det østjyske område fra Vejle til Bjerringbro er opmærksom, når der graves dybt ved vejbygning og andre anlægsarbejder. Se efter mørkegrønt ler, og se efter skaller (snegle og muslinger). Hvis der kan ses fossiler på stedet, så tag nogle poser frisk ler med hjem til evt. slemning - og/eller giv besked til enten Ingemann Schnetler eller mig, Søren Bo Andersen - tak.

Brejningler Skanderborg 1976

Nærfoto af
Brejninglerets lag - både det mørkt brun-grønne egentlige lerlag og nogle mere grovkornede, grønne, glaukonitsandede lag. Alle lag indeholder fossiler. Foto: Søren Bo Andersen, august 1976.

PRÆPARATION
Der blev i 1976 indsamlet ca. 400 kg ler på lokaliteten. Leret blev senere slemmet og sigtet. For at fremme slemningen, blev der anvendt tilsætning af brintoverilte (hydrogenperoxid, H2O2) til slemmevandet. Proceduren var: Lerklumper kommes i en spand, og rigeligt vand kommes over (3-4 gange så meget vand som ler). Der tilsættes ½ liter 30% brintoverilte pr. ca. 10 liter vand/ler i spanden (FORSIGTIG! - farlig, ætsende, brug beskyttelsesbriller og gummihandsker). Teorien er, at både organisk indhold og mineralet pyrit (FeS2) i leret vil få brintoverilten til at spaltes i ilt (oxygen) og vand. Ved denne luftudvikling vil lerklumperne splittes, og indlejrede fossiler vil frigøres. Når processen er tilendebragt, kan slammet i spanden hældes gennem en sigte, og de opsamlede fossiler mv kan spules/skylles med rigeligt vand. Herefter er det vigtigt, at fossilerne tørres hurtigt (evt. i en lun ovn). Fossilerne skal for fremtiden opbevares tørt!  BEMÆRK, at hvis man bruger for meget brintoverilte, kan processen blive meget voldsom og temperaturen høj. Man kan derved selv komme til skade, det sviner temmelig meget mere, og fossilerne kan blive ødelagt - blive ætset og få et rustent udseende. Maskevidden på sigten afgør selvfølgelig, hvilken størrelse fossiler, man kan indsamle - til mikrofossiler (undersøgelser for foraminiferer og ostracoder) bruges oftest en maskestørrelse på 0,063 til 0,125 mm. Indsamling af snegle og muslinger kan gøres med sigter med ca. 1 mm maskevidde).

slemmerest Brejningler

Slemmet og sigtet sediment fra Brejningler. Mange hvide skalstumper af snegle og muslinger, Andre snegle, bryozoer og fiske-øresten er markeret med tekst. Mange glatte, runde grønlige "småsten", som er glaukonit og de mørkere fosforit - måske er en del af dem coprolitter fra snegle (snegle-ekskrementer). Endelig er der nogle pyrit-stængler, som formodentlig er pyritiserede gravegange. Foto: Søren Bo Andersen.


FOSSILE DYREGRUPPER I LERET
Ud af det slemmede ler fra Skanderborg-lokaliteten kom der en mængde skaller.
Der var repræsentanter fra følgende dyregrupper:
Nedenfor vises et udvalg af de fundne fossiler. Alle mollusker (snegle, muslinger og søtænder) er doneret til Ingemann Schnetlers forskningssamling, Stevnstrup v/ Langaa. Bryozoerne er doneret til Invertebratpalæontologisk Samling på Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Søpindsvinene befinder sig fortsat i Søren Bo Andersens private samling.


Foraminiferer (Fotos: Søren Bo Andersen & Sven Korsgaard). De fleste foraminiferer er meget små, mikroskopiske. I bl.a. Brejningleret optræder der derudover nogle noget større former med en længde på 2-3-4 mm. Det er nogle af disse store foraminiferer, der vises herunder. Mundingen vender opad. - Bestemmelserne er med stor tak udført af Marit-Solveig Seidenkrantz.

foraminifer foraminifer foraminifer foraminifer foraminifer foraminifer
Lenticulina sp. Lenticulina sp. Marginulinopsis sp.
Marginulinopsis sp.
Dentalina sp.
Ammodiscus sp.

.
foraminifer foraminifer
foraminifer foraminifer foraminifer foraminifer
Frondicularia sp.
Frondicularia sp. Flabellinella sp.
Guttulina sp. Frondicularia sp. Frondicularia sp.


Koral (Foto: Søren Bo Andersen)

koral, Sen Oligocæn, Skanderborg1976
Enkeltkoral, scleractinie


Muslinger (i alfabetisk rækkefølge) - bestemmelserne er med stor tak udført af Ingemann Schnetler
(Fotos: Søren Bo Andersen)

Astarte gracilis
Astarte gracilis med boring
Astarte gracilis
Astarte gracilis
med boring udført af en rovsnegl, fx Polinices helicinus (se nedenfor)


Cardiomya kochi Cyclocardia grossecostata
Cardiomya kochi
med dobbelt skal,
også med en rovsnegle-boring
Cyclocardia grossecostata


Glycymeris obovata Palliolum hausmanni
Glycymeris obovata Palliolum hausmanni


Snegle (i alfabetisk rækkefølge) - bestemmelserne er med stor tak udført af Ingemann Schnetler

Acamptogenotia morreni
Acamptogenotia morreni Aclis hosiusi
Acamptogenotia morreni
Acamptogenotia morreni Aclis hosiusiAncilla karsteni Aquilofusus elegantulus aequistriata Balcis pseudonaumanni
Ancilla karsteni Aquilofusus elegantulus aequistriata Balcis pseudonaumanniBoreodrillia undatella Cancellaria evulsa Charonia flandrica
Boreodrillia undatella Cancellaria evulsa Charonia flandricaCirsotrema crispata Cochlespira volgeri

Cochlespira volgeri
Cirsotrema crispata Cochlespira volgeri Cochlespira volgeriConomitra soellingensis Drepanocheilus (Arrhoges) speciosus Fusiturris duchasteli
Conomitra soellingensis Drepanocheilus (Arrhoges) speciosus Fusiturris duchasteliFusiturris selysii Fusiturris selysii Gemmula subdenticulata
Fusiturris selysii Fusiturris selysii Gemmula subdenticulataLyrotyphis sejunctus Metula scabricula Norephora elatior
Lyrotyphis sejunctus Metula scabricula Norephora elatiorPhalium rondeleti Pleuroliria konincki Polinices helicinus
Phalium rondeleti Pleuroliria konincki Polinices helicinusRingicula striata Roxania utriculus Scalaspira waeli
Ringicula striata Roxania utriculus Scalaspira waeliVaginella tenuistriata

Vaginella tenuistriataSøtænder (i alfabetisk rækkefølge) - bestemmelserne er med stor tak udført af Ingemann Schnetler
(Fotos: Søren Bo Andersen)

Antalis geminatum
søtand, scaphopod, Antalis geminatum
søtand, scaphopod, Fissidentalium polypleurum
Antalis geminatum i sediment
Antalis geminatum
Fissidentalium polypleurum


Søpindsvin (i alfabetisk rækkefølge)
(Fotos: Søren Bo Andersen)

"Cidaris" pigge Oligocæn Echinocyamus sp. Oligocæn Lovenia sp. Oligocæn, Skanderborg 1976
"Cidaris" sp. - pigge;
målestok th. er 5 mm.
Echinocyamus sp.
Tv. underside med gat foroven, mund i midten; th overside. Længde ca. 2 mm.
Lovenia sp.
skalfragmenterSkanderborg 1976 Lovenia hoffmanni, Oligocæn, Doberg
Skanderborg 1976
Lovenia sp.
skalfragmenter
Lovenia hoffmanni,
Oligocæn, Doberg, Tyskland
Et komplet eksemplar til sammenligning med fragmenterne fra Skanderborg
Fragmenter af gravende søpindsvin af sømus-type.
Th. dele af oversiden med spor af fasciole-bånd (med vorter til småpigge, der viftede frisk vand ned i gravegangen)Siden oprettet 1. september 2009 af Søren Bo Andersen
Senest rettet 1. september 2009
.