Lokalitet:  Skarreklit (ved Bulbjerg)

Skarreklit er eller rettere var en erosionsrest af kalksten (bryozokalk, limsten) fra tidlig Danien.
I tiden efter Istiden og frem til 1978 nedbrød havet kalkklippen Bulbjerg, men et stykke af den oprindelige klippe blev stående længere end resten. Det udgjorde i lange tider den såkaldte Skarreklit. Man mener, at modstandskraften i denne klipperest især skyldtes, at lige netop der var der et kraftigt flintlag i højde med havets angrebspunkt, men til sidst måtte jo også denne klippe, som husede en del klippeboende fugle, give op. Senere flyttede nogle af fuglene ind på hovedklippen, Bulbjerg, som indtil da havde været nogenlunde fri for fuglenes beboelse og ekskrementer - det var udmærket dengang, når man ville se de geologiske lag - værre dog i dag, hvor man ser mere fugl end kalk :-)
Klik på billederne for at se en større udgave !

Skarreklit 1977
Skarreklit 1977
Skarreklit 1977
Skarreklit 30. april 1977
Foto: Søren Bo Andersen
Foto kan benyttes ikke-kommercielt med kildeangivelse
Skarreklit 30. april 1977
Foto: Søren Bo Andersen
Foto kan benyttes ikke-kommercielt med kildeangivelse
Skarreklit 30. april 1977
Foto: Søren Bo Andersen
Foto kan benyttes ikke-kommercielt med kildeangivelse

Sidst redigeret 08. juli 2010