Lokalitet:  Skellerup Nygaarde (ca. 1976 (X1) og 1981-1990 (X2))
Grusgrav med gruslag fra  istiderne Saale og Weischel
+ store, løse forekomster / istransporterede flager af ferskvandslag dvs. flodsand og søler med plantefossiler fra
Sen Miocæn? / Pliocæn?


kort, Skellerup Nygaarde

Lokaliteten Skellerup Nygaarde var en grusgrav (den er nu, 2009, blevet retableret for flere år siden).
Den lå få km fra Linå, som igen ligger tæt ved hovedvejen mellem Århus og Silkeborg i en afstand fra Silkeborg på 8-9 km.
X1 angiver en forekomst af planteførende ler, som var i bunden af grusgraven ca. 1976.
X2 angiver en større forekomst, som lå højt i grusgraven fra ca. 1981-1990.