En krabbefauna ved Fornæs/Sangstrup Klint  (Nedre Danien)

Foto: Kysten ved Fornæs set mod Sangstrup Klint
 
Du kan hente en lille artikel (pdf, 13 MB) fra Jysk Stenklubs blad, Stenhuggeren, om disse krabber her

Sangstrup Klint (Fornæs)

Krabbefauna fra Nedre Danien

    På stranden mellem Fornæs Fyr og Sangstrup/Karlby Klint kan man finde løse blokke af bryozokalk på stranden, der stammer fra Nedre Danien. I disse blokke kan man være heldig at finde krabber både med skallen bevaret og som aftryk (stenkærner). Krabberne stammer fra et såkaldt "krabbelag", som man bl.a. også kender fra Stevns Klint.
 
 

"Krabbelag"

     Navnet "Krabbelag" stammer fra 1917, hvor Brünnich Nielsen navngav denne type hærdnede kalklag på Stevns Klint. Ved Sangstrup forekommer der flere slægter fordelt på foreløbig 15 arter, hvor nogle er meget almindelige, mens andre er sjældne. Den mest almindelige er Dromiopsis elegans (32,9%) - den findes i flere størrelser, herefter Titanocarcinus subellipticus (12,8%), og derefter kommer Homolopsis spiniga (11,6%). Krabberne forekommer i forskellige vækststørrelser, hvilket tyder på, at det er hudskifterester. De fleste ligner hinanden, men har blot forskellig størrelse. Krabberne kan også findes hele med ben og klosakse (sjældent), hvilket  viser, at det ikke blot er et hudskifte, men selve det døde dyr.
 

Caloxanthus ornata med ben bevaret

Samme krabbe i bryozokalk.

Caloxanthus ornata med ben bevaret.
 

Skjoldets længde: 4 mm   Bredde: 6 mm

Klosaks øverst og gangben til venstre.


Foto: Lag af Bryozokalk fra Nedre Danien i Karlby Klint
 
 

De 3 hyppigste arter ved  Karlby/Sangstrup Klint

Dromiopsis elegans

Længde: 8 mm

Bredde: 9 mm

Titanocarcinus subellipticus

Længde: 10 mm

Bredde: 12 mm

Homolopsis spiniga

Længde: 12 mm

Bredde: 10 mm


 
 

Metode til indsamling

Hvis man flækker blokkene på langs med lagdelingen i stenen, kan man se, om der er krabberester i stenen. Hvis der er det, er der mulighed for gode fund, men der kan være lang tid imellem, at man finder noget. Blokkene skal helst være tørre, da stenen sprækker der, hvor fossilet er i stenen.
 
 

Øvrig fauna i kalkblokkene

Blokkene indeholder endvidere svampe og enkelte steder snegle og muslinger (som aftryk, da den oprindelige skal er væk). Af andre fossiler kan nævnes søpindsvin, østers, brachiopoder, koraller, hajtænder, samt rester af fisk, søliljer, søstjerner (randplader) og selvfølgelig en masse bryozoer - deraf navnet bryozokalk.
 
 

Bevaringstilstand af krabberne

Krabben Caloxanthus ornata med skallen bevaret og samme som stenkærne. Man kan se på skallen, at den har været fint knoppet, mens man på stenkærnen kan se aftryk af indre organer. Husk, hvis man indsamler, udover stenkernen at medtage aftrykket, da dette kan give nogle meget fine aftryk i siliconegummi. Så kan vigtige detaljer på skallen blive synlige.
 

Caloxanthus ornata

Stenkærne med aftryk af indre organer

Længde: 8 mmBredde: 11 mm

Caloxanthus ornata

Stenkærne med del af skal bevaret

med fine knopper på skallen

Længde: 7 mmBredde: 10 mm


  

Krabbearter Sangstrup (Fornæs)

Ud over de 4 ovennævnte arter kendes fra Sangstrup (Fornæs) foreløbig yderligere 11 arter.

Dromiopsis rugosa,

Dromiopsis minor?

Eohomola adelphina,

Galathea med og uden snyltekrebs,

Munida primaeva,

Faxegalathea platyspinosa,

Xanthilites cretacea, 

Homolopsis sp.,

Plagiophthalmus depressus,

Titanocarcinus faxeensis.

Glyphea sp.(er ikke en krabbe, men er anden slags krebsdyr ),

+ rester af ben og klosakse fra diverse krabbearter

 
 

Samme arter fra Faxe og Stevns Klint

Samme arter kendes endvidere fra Faxe Kalkbrud (Mellem Danien) samt ved Stevns Klint (Nedre Danien). Faxe har flere arter end ved Sangstrup, f.eks. 

Dromiopsis laevior

Raninella sp., 

Cyclocorystes incertus

Necrocarcinus senonensis, 

Xanthosia gracilis, 

Protomunida munidoides,

samt en anden procentvis fordeling af arter, ogi Faxe er Dromiopsis rugosa almindeligt forekommende, mens den er sjælden ved Sangstrup (3 stk.).
 
 

Procentvis fordeling af krabbeslægter og -arter ved Sangstrup/Karlby Klint

Galathea strigifera
16
9,8 %
Munida primaeva
1

0,6 %

Faxegalathea platyspinosa

3

 1,8 %

Plagiophthalmus depressus

(3 små?)

3,0 %

Dromiopsis rugosa
3

1,8 %

Dromiopsis elegans
54

32,9 %

Dromiopsis minor ?
12

7,3 %

Dromiopsis laevior
-
-
Homolopsis transiens
1

0,6 %

Homolopsis spiniga
19

11,6 %

Eohomola adelphina
8

4,9 %

Xanthilites cretacea
1

0,6 %

Titanocarcinus subellipticus
21

12,8 %

Titanocarcinus faxeensis
2

1,2 %

Caloxanthus ornatus
18

11 %
Raninella sp. 

Cyclocorystes incertus

Necrocarcinus senonensis

Xanthosia gracilis

Protomunida munidoides

I alt
164

Fremhævede arter har jeg endnu ikke fundet ved Sangstrup og Karlby Klint.

 

Hvis andre skulle have information om krabber fra denne lokalitet, vil jeg gerne høre nærmere om antal og arter til optælling af den procentvise forekomst på lokaliteten. Send eventuelt en mail til mig. 

heh.jensen@stofanet.dk
 
 

Nedre Danien

Krabberne stammer fra de geologiske lag, der hedder Nedre Danien. Disse er opkaldt efter Danmark, og er ca. 65-63 millioner år gamle. Danien er opdelt i 3 zoner, se skema.

Øvre Paleocæn

Thanetien

 

53 mill. år
 

Nedre Paleocæn

Øvre Danien

   

Mellem Danien

   

Nedre Danien

ca. 65 mill. år

Bryozokalk

 

xxxxxxxxxx

Kridt / Tertiær

xxxxxxxxx

K / T Grænse

Øvre Kridt

Maastrichtien
 
Skrivekridt

 
 


Foto: Strandeng nær Fornæs fyr set mod Sangstrup Klint
Selv om der er gået ca. 65 mill. år, eksisterer nogle af krabbeslægterne i nutiden, f.eks. Homola og Galathea.

                      Homola sp.

Nutidigt eksemplar

Galathea sp.

med snyltekrebs i venstre side

(Epicaridea = Bopyroidea)Litteratur om krabber:

Treatise on invertebrate paleontology: Arthropoda4 (1) , 4 (2)PartRKansas 1969.

Palle Gravesen, 1993: Fossiliensammeln in Südskandinavien.Goldschneck Verlag.      Krabbeliste over Danien-krabber fra Faxe (Mellem Danien)s 165.

J.S.H. Collins og S.L.Jakobsen: Bull. Mizunami Fossil Mus., no. 21 (1994),om Faxe-krabber

Bull. Geol. Soc. Denmark Vol. 4489-100 København 1997-03-15, om Faxe-krabber

K. Segerberg 1900, De Anomura och Brachyura Dekapoderna inom Skandinaviens Yngre Krita. (krabber i Skandinavien).


NB.  Hvis andre skulle have information om krabber fra Sangstrup (Fornæs), vil jeg gerne høre nærmere om antal og arter til optælling af procentvis forekomst på lokaliteten

  heh.jensen@stofanet.dk

Henrik S Jensen

Rundhøjalle 97  8270 Højbjerg

 
Foto:  Sangstrup Klint set i retning mod Karlby Klint 
 
 

God fornøjelse

Henrik S Jensen