Lokalitet:  Nørre Vissing
Den lille by, Nørre Vissing, ligger ca. 25 km vest for Århus
og ca. 15 km nordvest for Skanderborg

Nørre Vissing - lergrav

Lergraven i Nørre Vissing ligger lige vest for Bavnehøj.
Man kører dertil fx ad Bavnehøjvej fra vejgaflen i byens nordlige udkant.

Nørre Vissing - lagene

Fotografi fra 1978 (foto 1978 #13 nedenfor), hvor man ser de forskellige lag, som fandtes/findes i lergraven
ved Nørre Vissing. Leret blev gravet til brug for teglbrænding på det daværende, nærliggende Galten Teglværk.
1) De ældste lag er grålig Søvindmergel fra tidsperioden Eocæn. 2) Grønlig-brunt Brejning Ler afsat i Sen Oligocæn, 3) og 4) Henholdsvis Vejle Fjord Ler og Vejle Fjord Sand fra Tidlig Miocæn. Foto: Søren Bo Andersen
1978.


LAGENE I LERGRAVEN VED NØRRE VISSING  (se evt. også Jysk Stenklubs side eller Ingemann Schnetlers side)
NB: De ældste lag nederst, de yngste øverst


PRÆPARATION AF LERET FOR AT FRIGØRE FOSSILER
Leret blev slemmet og sigtet. For at fremme slemningen, blev der anvendt tilsætning af brintoverilte (hydrogenperoxid, H2O2) til slemmevandet. Proceduren var: Lerklumper kommes i en spand, og rigeligt vand kommes over (3-4 gange så meget vand som ler). Der tilsættes ½ liter 30% brintoverilte pr. ca. 10 liter vand/ler i spanden (FORSIGTIG! - farlig, ætsende, brug beskyttelsesbriller og gummihandsker). Teorien er, at både organisk indhold og mineralet pyrit (FeS2) i leret vil få brintoverilten til at spaltes i ilt (oxygen) og vand. Ved denne luftudvikling vil lerklumperne splittes, og indlejrede fossiler vil frigøres. Når processen er tilendebragt, kan slammet i spanden hældes gennem en sigte, og de opsamlede fossiler mv kan spules/skylles med rigeligt vand. Herefter er det vigtigt, at fossilerne tørres hurtigt (evt. i en lun ovn). Fossilerne skal for fremtiden opbevares tørt!  BEMÆRK, at hvis man bruger for meget brintoverilte, kan processen blive meget voldsom og temperaturen høj. Man kan derved selv komme til skade, det sviner temmelig meget mere, og fossilerne kan blive ødelagt - blive ætset og få et rustent udseende. Maskevidden på sigten afgør selvfølgelig, hvilken størrelse fossiler, man kan indsamle - til mikrofossiler (undersøgelser for foraminiferer og ostracoder) bruges oftest en maskestørrelse på 0,063 til 0,125 mm. Indsamling af snegle og muslinger kan gøres med sigter med ca. 1 mm maskevidde).

FOSSILER I LERET
Ud af det slemmede ler fra Nørre Vissing-lokaliteten kom der mange fossiler.
Der var repræsentanter fra følgende dyregrupper:
Se en komplet liste her over de fundne bløddyr (muslinger, snegle og søtænder).

Nedenfor vises nogle af de fundne fossiler.


SNEGLE (foto: Søren Bo Andersen)

Orthosurcula regularis


Orthosurcula regularis
Drepanocheilus (Arrhoges) speciosus Drepanocheilus (Arrhoges) speciosusLOKALITETSFOTOGRAFIER.  Søren Bo Andersen foto & copyright.
Copyright forstås her lempeligt således, at fotografier frit kan anvendes til ikke-kommercielle formål, hvis fotograf og kilde angives (fx Søren Bo Andersen foto, www.danske-fossiler.dk).   Al anden anvendelse skal aftales !!!


Lokaliteten i 1977:

Nørre Vissing 1977
Nørre Vissing 1977
Nørre Vissing 1977
Nørre Vissing 1977
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing 1977 #1
Nørre Vissing 1977 #2
Nørre Vissing 1977 #3
Nørre Vissing 1977 #4
Nørre Vissing 1977
Nørre Vissing 1977
Nørre Vissing 1977 Nørre Vissing 1977
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing 1977 #5
Forklaring, se #9
Nørre Vissing 1977 #6
Forklaring, se #9

Nørre Vissing 1977 #9
Kontakten mellem det eocæne
Søvindmergel og det oligocæne
Brejning Ler.
Nørre Vissing 1977 #10
Forklaring, se #9
Nørre Vissing 1977 Nørre Vissing 1977 Nørre Vissing 1977
Nørre Vissing 1977
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing 1977 #7
Forklaring, se #9
Nørre Vissing 1977 #8
Forklaring, se #9.
Bundlaget (½ m) af Brejning Leret
(lige over Søvindmergelen) var/er
særlig fossilholdigt, især de store pelikanfodssnegle,
Drepanocheilus.
Nørre Vissing 1977 #11
Grålig Søvindmergel med mørkere
gravegange (Thalassinoides) ned
fra det overliggende Brejning Ler.
Nørre Vissing 1977 #23
Nørre Vissing 1977

foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing 1977 #24
Kontakten mellem det eocæne
Søvindmergel og det oligocæne
Brejning Ler.Lokaliteten i 1978:

Nr. Vissing
Nr.Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #16-4-1978(1)
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing #16-4-1978(2)
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing #16-4-1978(2)-grey1
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing #16-4-1978(2)-grey2
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #16-4-1978(2)-grey3
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing #16-4-1978(2)-grey4
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing #12
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing #13
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #14
Nørre Vissing #15
Nørre Vissing #16
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing #17
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #18
Nørre Vissing #19
Særligt glauconitholdigt lag i Brejning Ler
her forvitret.
Nørre Vissing #20
Bundlaget (½ m) af Brejning Leret (lige over Søvindmergelen) var/er særlig fossilholdigt, især de store pelikanfodssnegle,
Drepanocheilus.
Nørre Vissing #21
Nørre Vissing
Nørre Vissing
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #22
Nørre Vissing #25


Lokaliteten i 1979:

Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #16-5-1979
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing #26
Nørre Vissing #27
Foldninger i den grå-hvide Søvindmergel og den overliggende mørke Brejning Ler.
Foldningen skyldes ispres under Istiden.
Nørre Vissing #28
Nørre Vissing


foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #29


Lokaliteten i 1982:

Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #30
Nørre Vissing #31
Nørre Vissing #32
Nørre Vissing #33
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #34
Nørre Vissing #35
Nørre Vissing #36
Nørre Vissing #37
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
Nørre Vissing
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
foto i skærmstørrelse
foto i fuld størrelse
Nørre Vissing #38 Nørre Vissing #39
Særligt glauconitholdigt lag i Brejning Ler.
Nørre Vissing #40
Særligt glauconitholdigt lag i Brejning Ler.
Nørre Vissing #41
Særligt glauconitholdigt lag i Brejning Ler.


Litteratur

Schnetler, K.I., 1985:
Two new Upper Oligocene gastropods from the North Sea Basin. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, 34, 199–204, 3 figs.

Schnetler, K.I. & Beyer, C., 1987: A Late Oligocene (Chattian B) mollusc fauna from the clay-pit at Nørre Vissing, Jylland, Denmark. – Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie 24, 193–224. 3 figs, 1 tab., 2 pls. Leiden. Siden oprettet 23. september 2009 af Søren Bo Andersen
Senest rettet 03. oktober
2009.